Impressie Bouwdag Rijn Deel 1 - 24 november 2020

Samen bouwen aan de toekomst van de rivieren, zo komt het Programma onder de Omgevingswet voor Integraal Riviermanagement tot stand. Dat samen bouwen doen we onder andere tijdens integrale Bouwdagen. In november 2020 vindt de eerste serie Bouwdagen plaats. Op 24 november stond de digitale dag in het teken van de Rijn. We bespraken de voortgang van IRM, keken vooruit en gingen in gesprek over het Beeld op de Rivieren met het gezamenlijke toekomstperspectief.

Bekijk het volledige programma
Impressie bouwdag Rijn deel 1 24 november 2020
IMG_0240.jpeg

Laatst gewijzigd: 9 maart 2023

Sfeerimpressie

Na een korte aftrap door Steven Voest (programmamanager IRM) op het dak van Fort Pannerden werden de deelnemers door Marieke Hofstra (trekker werkgroep Planproces) meegenomen in het stappenplan van IRM. Zij gaf een toelichting op de verschillende bouwstenen die uiteindelijk moeten leiden tot het Programma onder de Omgevingswet. Daarnaast werd het onderzoek dat we uitvoeren naar de zogeheten realistische beleidsopties door haar toegelicht.

Voor het tweede deel van de dag nodigde Jan Willem Kamerman (programmamanager Deltaprogramma Rijn) de deelnemers uit om in deelsessies aan de slag te gaan met het Beeld op de Rivieren. We presenteerden en bespraken het resultaat van eerdere bijeenkomsten waarin is gewerkt aan een gezamenlijk toekomstperspectief voor de rivieren.

De deelnemers konden op de gepresenteerde kaarten reflecteren wat leidde tot een interessante discussie. Over bijvoorbeeld delfstoffenwinning in relatie tot het gewenste landschapsbeeld, over de vraag welke schepen in de toekomst op onze rivieren moeten kunnen varen, over het onttrekken van water uit de Waal richting het Amsterdam-Rijnkanaal en over de vraag of de Waal door allerlei ingrepen uit het verleden niet inmiddels veel meer water trekt ten koste van het IJsselmeer.

Enkele deelnemers riepen IRM op om in de gesprekken met belangenvertegenwoordigers niet uit te gaan van tegenstellingen maar op zoek te gaan naar de gezamenlijke belangen.

Al met al een vruchtbare dag waarmee het programmateam van IRM aan de slag kan.

Bouwdag IRM Rijn 24 november 2020
IMG_0182.jpeg

Plenaire sessies

Video

Dagopening

Door programmamanager Steven Voest: hoe vaart IRM?

Video

Onderweg naar een Programma onder de Omgevingswet

Voor IRM, door Marieke Hofstra

Video

Toelichting op het Beeld op de Rivieren

Meer informatie over Beeld op de Rivieren

Video

De Oogst

Napraten met programmanager IRM Steven Voest en programmamanager Rijn Jan Willem Kamerman

Bouwsessies

Video

Beeld op de Rivieren | Splitsingspunt

Video

Beeld op de Rivieren | Waal - Merwede

Video

Beeld op de Rivieren | Nederrijn - Lek

Video

Beeld op de Rivieren | IJssel

Video

Beeld op de Rivieren | IJssel - Vechtdelta

Video

Beeld op de Rivieren - Riviersysteem