Dit is IRM

Indeling in riviertrajecten

IRM brengt mogelijke oplossingen in beeld in de vorm van een aantal kansrijke alternatieven en beschrijft milieu- en economische effecten. Om dit effectief te kunnen doen brengt IRM het rivierengebied op drie schaalniveaus in beeld.

Het hoogste schaalniveau is het volledige gebied van de grote rivieren. Dat is het schaalniveau van het uiteindelijke Programma onder de Omgevingswet IRM dat we naar verwachting in 2022 afronden. De begrenzing hiervan is beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De rivierkundige waterstandseffecten spelen zich over grote lengtes af en worden daarom op het niveau van deelgebieden – het middelste schaalniveau – beschreven. De effecten op natuur, milieu, landschap en leefomgeving beschrijven we op riviertrajectniveau, het laagste schaalniveau.

We hebben de volgende werkindeling gemaakt van deelgebieden waarmee we de komende tijd aan de slag gaan:

  • Zuidelijke Maasvallei: Eijsden <–> Swalmen

  • Noordelijke Maasvallei: Swalmen <–> Mook

  • Bedijkte Maas: Mook <–> Woudrichem en Geertruidenberg

  • Splitsingspuntengebied: Spijk <–> Driel, Dieren en Nijmegen

  • Waal-Merwede: Nijmegen <–> Werkendam

  • Nederrijn-Lek: Driel <–> Schoonhoven

  • IJssel: Dieren <–> Zwolle

  • IJssel-Vechtdelta: Zwolle <-> Kampen

Download de kaart met detailinformatie over de werkindeling (pdf)