Voorkeursalternatief (VKA)

Aan de hand van de informatie uit het MER en de MKBA en de reacties uit de bestuurlijk en maatschappelijke omgeving wordt een voorkeursalternatief afgeleid uit de kansrijke alternatieven. Dit voorkeursalternatief wordt onze gezamenlijke visie op het rivierengebied van de toekomst.

Nog niet gestart
ANP-408682837.jpg
ANP-408682837.jpg

Waarom een Voorkeursalternatief?

De kansrijke alternatieven zijn opgebouwd uit verschillende mogelijke maatregelen in het rivierengebied. In het MER en de MBKA onderzoeken we de milieueffecten en de kosten en baten van deze alternatieven. Samen met de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving zullen we vervolgens keuzes maken over de toekomstige bodemligging en afvoercapaciteit van de rivier en de wijze waarop we dit, met welke maatregelen, kunnen realiseren. Het voorkeursalternatief bestaat waarschijnlijk uit een combinatie van maatregelen uit de kansrijke alternatieven.

Het voorkeursalternatief wordt uiteindelijk vertaald in het Programma onder de Omgevingswet (PoW).

Inbreng voor het Voorkeursalternatief

De notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKA), Het Milieueffectrapport (MER) en de Maatschappelijke kosten Baten Analyse (MKBA) vormen het vertrekpunt voor het opstellen van het Voorkeursalternatief.

Luchtfoto Haven Werkendam -  bron Havenuitbreiding Werkendam
Luchtfoto Haven Werkendam - bron Havenuitbreiding Werkendam

Globale planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Planning nog te bepalen

Start samenstellen voorkeursalternatief.

2023

Vaststellen voorkeursalternatief.

Bouwstappen

De bouwstappen om de komen tot het voorkeursalternatief zijn nog niet uitgewerkt.

Impressie opbrengst samen bouwen

Hier vind je op hoofdlijnen inzichten en conclusies uit het gezamenlijke bouwproces wanneer dit beschikbaar is.

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.